CSR ร่วมกับ กยท.ภาคใต้ตอนล่าง ณ อ.ธารโต จ.ยะลา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสุรศักดิ์ สุตมาส รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมด้วย นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม CSR อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ “ปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่ธรรมชาติ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าน้ำวัดตาพะเยา เขื่อนบางลาง อ.ธารโต จ.ยะลา
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ช่วยปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ