ภัยเงียบโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โดย นายแพทย์วีร์ ชวพงศ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ให้ความรู้ในการดูแล ป้องกัน ตนเอง ให้ห่างไกลโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พร้อมเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR โดยทีม Instruction BLS โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานที่มีความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ยังได้รับสิทธิ์ #ตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย #ด้วยเครื่องตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือด (ABI) ฟรี พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำการเลือกรับประทานอาหารจากนักโภชนาการ อีกด้วย

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ