โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด – ศิครินทร์…ให้หัวใจเด็ก


กิจกรรมตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
เพื่อส่งต่อและรับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สังเกต 5 สัญญาณเตือนว่าลูกของคุณอาจเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
หัวใจเร็ว หายใจเร็ว อ่อนเพลีย
เลี้ยงไม่โต เหงื่อออกมาก เล็บสีม่วง ดื่มนมน้อย


สังเกตพบอาการดังกล่าว
สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิครินทร์ (กรุงเทพฯ)▪ โรคหัวใจในเด็กแรกเกิดแพทย์หญิงศรัยอร ธงอินเนตร

▪ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ข่าวสารและกิจกรรม
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ