โครงการตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 11


บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 11 โดยโครงการนี้มุ่งหวังช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเป็นสื่อกลางจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ Sikarin Grand Room อาคาร 3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ โดยในครั้งนี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรอง จำนวน 24 ราย


ข่าวสารและกิจกรรม กิจกรรม
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ