สถาบันกุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจเป็นกังวลในการพาลูกมาโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วย นัดฉีดวัคซีน หรือปรึกษาเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการของเด็ก

สถาบันกุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้มีการจัดพื้นที่เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยเด็กและคลินิกวัคซีนสำหรับเด็กที่มารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ไม่ปะปนพื้นที่ในการรับบริการร่วมกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อเพิ่มเติม แพทย์และพยาบาลดูแลได้อย่างทั่วถึง คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้เลยในการพาลูกมารับวัคซีน ซึ่งเด็กๆ ทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนกุมารแพทย์ทุกราย

ดูแลและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้ม รวมไปถึงจิตแพทย์เด็ก และแผนกทันตกรรมเด็กพร้อมทั้งออกแบบสถานที่รอตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นจินตนาการ และสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้เด็กๆ คลายกังวลจากการพบแพทย์ และจุดบริการแบบ One Stop Service ที่สามารถเข้ารับริการในพื้นที่เฉพาะตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงการชำระค่าบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม บทความแนะนำ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ