มาตรการป้องกัน COVID-19 โรงพยาบาลศิครินทร์

ด้วยความห่วงใยในผู้ใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลศิครินทร์มีมาตรการรับมือกับ COVID-19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล โดยมีมาตรการการป้องกัน ดังนี้

▪ กำหนดจุดคัดกรองทุกทางเข้าออกของโรงพยาบาล
▪ ตรวจคัดกรองแยกและแยกผู้ป่วยที่สงสัยเพื่อตรวจในห้องตรวจโดยเฉพาะ
▪ ปิดทางเข้าออกบางจุดภายในโรงพยาบาล
▪ ทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมงตลอดวัน
▪ บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในพื้นที่ให้บริการทุกจุด
▪ ระบบปรับอากาศภายในอาคาร กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
▪ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการ พนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันตนเอง
▪ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เข้ามารับบริการทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย
▪ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ลิฟท์ 6 ท่าน

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ