บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


วันที่ 21 เมษายน 2564 คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ Sikarin Grand Room อาคาร 3 ชั้น 8 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการ การมีธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (CG) โดยในการจัดประชุมได้มีการตรวจคัดกรอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ข่าวสารและกิจกรรม
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ