กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Resilience Quotient เติมพลังใจ สู้อุปสรรค” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน โดยคุณประธาน วงศ์กังแห นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ สถาบันกุมารเวช ในหัวข้อเรื่อง “Resilience Quotient เติมพลังใจ สู้อุปสรรค” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 (English Program) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน พร้อมกับรับความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพลังใจและภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ด้วยจิตใจเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย “พลังอึด พลังฮึด พลังสู้”


dav
ข่าวสารและกิจกรรม กิจกรรม
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ