ทารกแรกเกิด – ปัญหาและภาวะที่พบบ่อยในเด็ก

บริการดูแล ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ตรวจวินิจฉัยทารกผิดปกติก่อนคลอด และทารกแรกเกิดที่มาภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลทารก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด