Dental

เครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรมเป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่ ทั้งนี้ยังมีผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความเป็นมิตรกับลูกค้า คอยดูแลเอาใจใส่ ให้บริการต้วยคุณภาพและมีความเป็นกันเอง บริการด้วยรอยยิ้มแจ่มใส

การให้บริการ
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมจัดฟัน   ทันตกรรมรากเทียม ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

อาการที่เกิดจากเหงือก
เลือดออกตามไรฟันฟันขณะแปรงฟัน เหงือกบวมแดง มีกลิ่นปาก เหงือกร่น อาจมีหนองออกตามร่องเหงือก

อาการที่เกิดจากฟัน
ปวดฟัน สีฟันคล้ำ ฟันบิ่น ฟันห่าง ฟันโยก ฟันหาย