iTeroElement 5D

 

เทคโนโลยีการแพทย์ด้านทันตกรรมเพื่อการจัดฟันจากประเทศสหรัฐอเมริกา สแกนฟันแทนการพิมพ์ปาก ก่อนทำการจัดฟัน โดยเมื่อสแกนฟันเสร็จแล้วจะได้แบบฟันออกมาเป็นไฟล์ดิจิทัล เห็นภาพได้ทันที แสดงภาพเสมือนจริงซึ่งสามารถเห็นแบบจำลองฟันได้ทั้งก่อนและหลังการรักษา

 

นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ร่วมกับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบาย และรวดเร็วให้กับผู้มาใช้บริการ ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถจำลองแผนการรักษาและการจัดฟันที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้ดูได้ทันที สามารถเห็นแบบจำลองฟันได้ทั้งก่อนและหลังการรักษา รวมไปถึงงานทันตกรรมด้านอื่นๆ

 

  • ระบบดิจิทัลที่แสดงให้เห็นภาพเสมือนจริง สามารถบันทึกรายละเอียดเฉพาะส่วนของฟันและเนื้อเยื่อช่องปาก

  • เหนือกว่าวิธีการผลิตที่ครอบฟันแบบเดิม แม่นยำมากกว่า ปราศจากผง และได้รับผลสแกนแบบทันที

  • ทันตแพทย์สามารถจำลองแผนการรักษาจัดฟันให้ผู้เข้ารับบริการดูได้ทันที ทั้งก่อนและหลังการรักษา

  • สามารถเห็นข้อมูลได้อย่างละเอียดชัดเจน ทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นผลการรักษาก่อนตัดสินใจรับการรักษา

  • เทคโนโลยีที่ช่วยวางแผนในการรักษาและช่วยในการรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • สะดวก รวดเร็ว ทำให้ได้รับเครื่องมือจัดฟันเร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟัน