ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse **ด่วน** ( Sikarin กรุงเทพฯ)
จำนวน 20 อัตรา

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย Practical Nurse (PN)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
  • ช่วยเหลืองานหัตถการ อาทิ การทำความสะอาดแผล การถอดสายน้ำเกลือ เป็นต้น
  • การตรวจวัดสัญญาณชีพ ฯลฯ

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse เท่านั้น

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ