พนักงานยานพาหนะ ***รับด่วนพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียว***
จำนวน 4 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้