ผู้ช่วยทันตกรรม ด่วน!!
จำนวน 10 อัตรา

- สำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- เพศ  หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ