นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่