เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22- 30 ปี
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
- บุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ทำงาน5 วัน หยุด2 วัน ต่อสัปดาห์)
- สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีคะแน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป