เภสัชกร
จำนวน 3 อัตรา
- สำเร็จการศึกาาระดับ ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่