นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ


-รับผิดชอบทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-บำรุงรักษาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
-ควบคุมเครื่องมือการใช้เครื่องมือต่างๆของห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ


-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพ
-หากมีประสบการณ์ในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ