เจ้าหน้าที่ส่วนแบ่งแพทย์
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่วนแบ่งแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบข้อมูลและรายงานค่าแพทย์ จากระบบคอมพิวเตอร์
2.แก้ไขค่าแพทย์ให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
3. ปิดบัญชีค่าแพทย์ทุกสิ้นเดือน
 

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3.หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความสามารถในการใช้ Program Microsoft โดยเฉพาะ Microsoft excel
 

วันและเวลาทำงาน
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.00 - 17.50 นาฬิกา