เจ้าหน้าที่ Computer (IT Support) / DATA base admin / Network admin
จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)
IT support  และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีซอฟต์แวร์) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 
4.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
5.สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่