พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู
จำนวน 5 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขี้นไป
- มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่