แม่ครัว **รับด่วน**
จำนวน 1 อัตรา
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
  • รักงานบริการ
  • หน้าที่ ทำอาหารไทย หรือ ทั่วไปได้  อาหารประเภทอื่นๆ พิจารณาเป็นพิเศษ