พนักงานเสิร์ฟ **ด่วน** รายได้ดี
จำนวน 5 อัตรา
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
  • รักงานบริการ
  • หน้าที่ เสิร์ฟอาหาร ให้แก่ผู้ป่วย หรือ ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
  • **เงินเดือน + ค่า Service รวม 14,000 บาท ขึ้นไป **