เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร (ทำงานที่ โรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู ** โรงพยาบาลในเครือศิครินทร์**) **รับด่วน**
จำนวน 10 อัตรา

ชาย / หญิง  อายุ 21 ปีขึ้นไป

จบ ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะการเจรจาต่อรอง  เพื่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ ที่เป็นลูกค้า รพ. รัทรินทร์ บางปู 

พร้อมรับ นศ. จบใหม่

เงินเดือนตามฐานของประสบการณ์ เจรจาต่อรองได้