ทำไมต้องร่วมงานกับศิครินทร์

    ธรรมชาติของกิจการโรงพยาบาล ทรัพยากรทุกๆด้านจะเหมือนๆกันหรือแตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนปัจจัยที่ทำให้แต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่าง (Differentiate itself) กันอย่างสิ้นเชิง อยู่ที่ ความสามารถของโรงพยาบาล “ในการครอบครองทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ” กล่าวคือ มีพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี (Positive Thinking ) มีความสามารถที่เหมาะสม (Competency) และมีความผูกพันระดับสูงต่อองค์กร (High Engagement) โรงพยาบาลนั้นจะเป็นผู้ชนะทั้งปัจจุบันและอนาคต

    บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ เราเชื่อว่าคุณภาพของพนักงาน คือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จ เราจึงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนปัจจุบันเราเป็นที่หนึ่งของ

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาพนักงาน

ให้พนักงานได้อบรมภายนอก
PN Career day
วริศรา ไชยสังข์ แผนก ICU
พิมพิไล ธนสาร ฝ่ายบุคคล
ชลธิชา วงษ์อุ่น แผนกห้องปฏิบัติการ
ธนพร แป้นปราณีต แผนกห้องปฏิบัติการ