เยี่ยมชมการทำงาน

     โรงพยาบาลศิครินทร์ มีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีการสอนงาน และดูแลกันอย่างครอบครัว มีความเป็นกันเองระหว่างหัวหน้า และ ลูกน้อง สิ่งสำคัญคือ “ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด รวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญ และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการเสมอมา