ซิฟิลิส – โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

โรคซิฟิลิส (Syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่รับการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท หัวใจ สมอง และถึงขั้นเสียชีวิตได้