PM 2.5 ทำร้ายสุขภาพของเราโดยไม่รู้ตัว

ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้โดยตรงโดยการหายใจ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างมากโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว!!!