ท้องเสียต้องจิบ เกลือแร่แก้ท้องเสีย ORS ห้าม!จิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬา

เกลือแร่สำหรับคนท้องเสีย Oral Rehydration Salt หรือ ORS ทดแทนการเสียน้ำจากอาการท้องเสีย หรืออาเจียน โดยการสูญเสียน้ำจากการอาการท้องเสีย เป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ในทันที จึงต้องการน้ำและเกลือแร่มาทดแทน