สังเกตอาการเสี่ยงไทรอยด์เป็นพิษ

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism) ภาวะที่ฮอร์โมนหลั่งออกมามากเกินความจำเป็น ส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย หากปล่อยไว้ไม่รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้