กักตัวอย่างไร? ให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อคนในบ้าน

เมื่อติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้คนที่บ้านปลอดภัย ไม่เสี่ยงติดเชื้อไปด้วย