อันตราย!! สัญญาณเตือนภาวะขาดน้ำ

มีอการแบบนี้ระวัง… ร่างกายส่งสัญญาณเตือน “ภาวะขาดน้ำ” อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน อันตรายถึงชีวิต!