อาการใหม่! โควิดสายพันธุ์โอมิครอน อาการเป็นอย่างไร?

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (B.1.1.529) ส่วนใหญ่ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว มักพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อยหรือแทบจะไม่แสดงอาการเลย