อาการโควิดสายพันธุ์เดลต้า ปวดหัว มีน้ำมูก อาการคล้ายไข้หวัด

ไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้า อาการคล้ายไข้หวัด มีคุณสมบัติหลบภูมิคุ้มกันได้! ติดต่อเชื้อได้ง่ายแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) ระบาดมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก