ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ฉีดเมื่อไรดี?

ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนเข็ม 3 เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันป้องกัน COVID-19 ต้องฉีดเมื่อไร ฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดใด? เช็กที่นี่เพื่อเตรียมพร้อม