COVID-19 ในเด็ก ลูกน้อยติดโควิดจากไหน?

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนประกอบกับไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน