ภาวะหัวใจโต (Cardiomegaly) เกิดจากอะไร – สังเกตอาการเตือนที่ต้องระวัง

หัวใจโต (Cardiomegaly) เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่หรือหนากว่าปกติ หัวใจโตเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจาก ความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ และอาจเกิดจากสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้จะทำให้การทำงานของหัวใจบกพร่องได้