แคดเมียม คืออะไร?

ปัจจุบัน แคดเมียมมีการปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและอาหาร ทำให้เราได้รับเข้าสู่ร่างกาย สะสมอยู่ที่ปอด ตับและไต จนทำให้เกิดพิษโดยไม่รู้ตัว!!!