ฝีเกิดจากอะไร ทำไมถึงห้ามบีบ

ฝี ตุ่มหนองอักเสบสะสมใต้ผิวหนัง มีกลิ่นเหม็น และเจ็บปวดเมื่อสัมผัสโดน สามารถมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยเราสามารถแยกฝีกับสิว โดยสังเกตได้ดังนี้