8 พฤติกรรมเหล่านี้ โรคไต มาแน่!!

เช็ก 8 พฤติกรรมเสี่ยงทำ “โรคไต” … คุณมีพฤติกรรมไหนที่ทำเป็นประจำบ้างหรือเปล่า? ระวังโรคไตมาเยือน!