7 อาหาร “บำรุงปอด” ให้แข็งแรง

แหล่งอาหารที่ทุกคนควรรับประทาน เสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงปอด วิธีในง่ายๆ ในการดูแลตนเองโดยการเลือกรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ