สัญญาณเตือน “ต่อมทอนซิลอักเสบ”

ทอนซิลอักเสบเป็นอาการที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยพบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หากมีอาการอักเสบบ่อยๆ เรื้อรังอาจถึงขั้นรุนแรงได้