สัญญาณเตือน “ผู้ป่วย STROKE” ต้องนำส่งโรงพยาบาล!

FAST สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง รู้ก่อน…ป้องกันความเสี่ยงก่อนเผชิญอัมพฤกษ์ อัมพาต หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต