“4S” โรคผิวหนังยอดฮิตของลูกน้อย

โรค 4S เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มาจากการสัมผัส กอดหอม – มีรอยแดงและผื่นแดง ผิวหนังลอก มีไข้ ตัวร้อน