“4S” โรคผิวหนังยอดฮิตของลูกน้อย

โรค 4S หรือ Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มาจากการสัมผัส กอดหอม หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจทำให้เสียชีวิตได้