เจ็บหน้าอกแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจ!

บางครั้งอาการเจ็บหน้าอก ไม่ได้หมายถึงอาการของโรคหัวใจเสมอไป!!! แต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของอาการบางอย่าง มาเช็กดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่?