โลกของ “ดาวน์ซินโดรม”

“ดาวน์ซินโดรม” เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุด