“ไอ” แบบไหน!? เสี่ยง! มะเร็งปอด

บุหรี่ ยิ่งสูบมากเท่าไร ยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากเท่านั้น ผู้ป่วยมะเร็งปอดมักมีอาการไอที่ค่อนข้างทรมานร่วมด้วย คุณมีอาการไอแบบนี้หรือไม่?