“ไอกรน” โรคที่พ่อแม่ต้องรู้

โรคไอกรน พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือทารกตั้งแต่เดือนแรก โดยจะมีความรุนแรงมากในผู้ป่วยทารกและเด็กเล็ก อาการเป็นอย่างไร พ่อแม่ต้องรู้!