ไส้เลื่อน ระวัง! หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา อาจเกิดภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน

ไส้เลื่อน คือ อาการที่ลำไส้บางส่วนนั้นเลื่อนออกมาตุงที่ผนังหน้าท้องทำให้เห็นเป็นก้อน การที่ลำไส้ตุงออกมาบริเวณหน้าท้องนั้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน หากไม่รีบทำการรักษาจะเป็นอันตรายได้!