สัญญาณเตือน ไส้ติ่งอักเสบ!

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) เป็นโรคปวดท้องเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุด โดยสามารถพบได้ในทุกวัย จำนวนผู้ป่วยมากถึงร้อยละ 7 ของคนไทย โดยส่วนใหญ่มักพบผู้ป่วยในวัยเด็กจนถึงวัยทำงาน